Video: Ordfører i Røyken

ordfører i røyken

Ordfører Grete Ellingsen i Sortland er passasjer i StreetMeet hos Vesterålen Gatebil. Her blir hun borte i røyken.

Video: BLV.no

Bilde: Sten Are Nilsen

<