– Ei næring kan ikke få diktere

rein

Varaordfører i Sortland, John Hempel, reagerer på holdningen Arild Inga la for dagen under gårdagens formannskapsmøte.

Original Tekst av Vol.no

Under behandlingen av en søknad fra Vesterålen Gatebil om en helg med iskjøring på Osvollvannet i februar/mars, ba Ap-representanten og reineieren Arild Inga om ordet.

Han gjorde det klart at saken i utgangspunktet var positiv, men ville bemerke at reindriftsinteressene i området ikke var blitt forespurt under administrasjonens behandling av søknaden.

Les også: Dette kunne vi ha stanset 

– Vi er ikke spurt

– Det er slik at kommunen skal være med og være behjelpelig til at reindrifta kan eksistere i området. Og det er et ganske høyt konfliktnivå allerede på grunn av byplanen og andre ting som pågår. Da er det ekstra viktig at kommunen tar kontakt og hører hva vi mener om slike saker, det er faktisk slik at reindrifta kan stoppe slike saker. Så jeg er forundret over at vi ikke er spurt, sa Arild Inga før han ble avbrutt av ordføreren som ville ha avklart hans rolle i forhold til habilitet.

– Blander politikk og næringsrolle

Varaordfører John Hempel (Frp) reagerer både på Arild Ingas rolleforståelse, og selve innholdet i det han sa.

– Jeg reagerer på saken ut fra spørsmålet om hvilke roller man har når man går i et møte i formannskapet. Når Arild inga bruker begrepet «vi» – er han da en representant for Arbeiderpartiet eller næringa si? Dette bør Arbeiderpartiet avklare, sier Hempel, som mener Inga også i andre sammenhenger har opptrådt på vegne av næringa si som partipolitiker.

– Skader næringa

Til innholdet i det som ble fremført, mener Hempel at Arild Inga provoserer unødig.

– Jeg mener at Arild Inga skader sin egen sak ved å opptre slik han gjør. Vi har i Frp og i Høyre hatt en ganske rund tilnærming til det som handler om reindrifta. Vi ser hva lovverket sier, og vi forholder oss til det. For vi skal både lytte til, og ta vare på denne næringa.

– Men når næringa eller Ap kommer med denne typen utspill, så skader det næringas anseelse. Da møter de møter motstand i befolkninga. Dette er uheldig og det bør stoppes, sier Hempel.

– Det spisser seg til

– Det er grenser for hvor mye vi skal la oss diktere av ei næring. Ikke minst i forhold til den videre utviklingen av Sortland, så føler jeg at det nå er ei næring som med veto kan stoppe nesten alt som skjer. Dette tror jeg innbyggerne i Sortland begynner å bli lei av å høre om. Det begynner å spisse seg til nå, spesielt på Strand der vi forhandler om byplanen.

Arild eller Ap?

– Du bruker  spissformuleringen «det må stoppes». Hvem har ansvaret for å stoppe, mener du?

– Hva Arild Inga sier og gjør er nå en ting, men jeg mener at Ap må svare for om dette er politikken deres. Hvis Ap mener de kan stanse iskjøring på et vann ut fra hensynet til reindrifta, så får de si det. Hvis det ligger noe annet når Ap-representanten Inga sier «vi» får de si klart fra om det. De får si klart fra om det er slik at reindriftsnæringa har en representant i formannskapet, eller om er det Ap han representerer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

<