– Vi kan stoppe gatebiltreff

1002+mbh2StrandB

Arild Inga (Ap) sier reindrifta kan stoppe gatebiltreff på Osvollvatnet. Foto: Inger Merete Elven

Original Tekst av BLV.no

Arild Inga tok ordet da formannskapet hadde dispensasjonssøknaden oppe til behandling torsdag.
– Jeg synes det er merkelig at reindrifta ikke kontaktes i denne saken. Vi snakker om et område der det er ganske store konflikter, og en kommune som er pliktig til å legge til rette for næringa. I saker som dette er det viktig at reindrifta blir hørt. Mi næring kan stoppe denne saken med hjemmel i reindriftsloven, sa Inga, før ordfører Grete Ellingsen stoppet ham.

– Har samtykke

Hun ville vite om formannskapet mente Inga var habil i saken, og konkluderte etter en kort runde med at det var han – dersom han uttalte seg på generelt grunnlag.

Rådmann Rolf M. Lossius påpekte at formannskapet enten burde gå inn for saken, alternativt sende den tilbake til administrasjonen fordi den ikke er tilstrekkelig belyst.

– Jeg vil poengtere at det er innhentet samtykke fra samtlige grunneiere, samt tillatelse fra politiet.

– Isen må være tykk nok

Vesterålen gatebil har søkt om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark. Hensikten er å bruke ei helg i februar eller mars til kjøring på Osvollvatnet.

Formannskapet innvilget søknaden på vilkår om at politi og kommune underrettes i god tid før arrangementet skal avholdes, og at man er helt sikre på at isen er tykk nok.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

<