– Dette kunne vi ha stanset

sladd

Reindriftsutøver og formannskapspolitiker raslet med sablene da formannskapet behandlet godkjenning for bilkjøring på isen på Osvollvannet.

Original Tekst Fra Vol.no

Vesterålen Gatebil har søkt kommunen om dispensasjon fra loven for motorferdsel i utmark til et iskjøringstreff en hel i februar eller mars.
Det var innhentet tillatelse fra alle grunneiere og fra politiet. Administrasjonen i kommunen hadde i tillegg gjort en vurdering etter Naturmangfaldslova, der man skal vurdere tiltakets effekt på naturen.

Les saksutredningen her

Ap-politiker Arild Inga gjorde det imidlertid klart at administrasjonen har hoppet reindriftsinteressene.

– Dette er på mange vis en positiv sak, men sett i forhold til at saken gjelder mi næring, reindrifta, så er det merkelig at ikke kommunen gjør en henvendelse til reindrifta og spør om det er OK.

– Dette kunne vi ha stoppa

– Det er slik at kommunen skal være med og være behjelpelig til at reindrifta skal eksistere i området. Og det er et ganske høyt konfliktnivå allerede på grunn av byplanen og andre ting som pågår. Da er det ekstra viktig at kommunen tar kontakt og hører hva vi mener om slike saker, det er faktisk slik at reindrifta kan stoppe slike saker. Så jeg er forundret over at vi ikke er spurt, sa Inga og skulle til å fortsette argumentasjonen før ordfører Grete Ellingsen avbrøt:

– Men stopp litt, la oss avklare habilitet her. Hvis man sitter med den type informasjon og i den type posisjon som Inga her gjør, bør habiliteten avklares.

Det ble deretter åpnet for debatt om Ingas habilitet.

Habilitet ut fra meningsinnhold

Frps John Hempel mente klart det handlet om inhabilitet.

– Jeg føler også at vi diskuterer en habilitetssak dersom Arild Inga sier næringa kan stoppe saken, og at han samtidig er del av næringa. Da føler jeg at han er inhabil.

Svein Roar Jacobsen mente habiliteten var avhengig av hvordan Inga velger å argumentere.

– Jeg mener at det generelle Arild Inga sier om at man bør ha grundige høringer må få kunne fremføres uten at det fører til ihabilitet. Så kan det hende at noe av argumentasjonen her kan gå i retning habilitet, sa Jacobse.

Bøyde av

Grete Ellingsen oppfordret deretter Arild Inga til å fortsette sitt innlegg i rent generelle termer, hvorpå SV, Sp og Ap tok et kjapt gruppemøte på gangen.

Arild Inga sa etter møtet at han valgte å stoppe sin argumentasjon i saken.
Svein Roar Jacobsen tok deretter over.

– Jeg synes man skal merke seg at det skal legges opp til brede høringer i slike saker, i og med at det er slike interesser i området som er tidligere referert, sa Jacobsen.

 

Vesterålen Gatebils søknad om iskjøring ble deretter godkjent uten ytterligere debatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

<